دبیر ستاد زکات شهرستان‌های لنجان و مبارکه:

از ابتدای سال جاری بالغ بر 21 میلیارد ریال زکات واجب و مستحب در شهرستان‌های لنجان و مبارکه به شکل وجه نقد و کالا جمع‌آوری شده است.

 

در راستای شفاف‌سازی و جلب رضایت مؤدیان، زکاتی که از هر منطقه یا روستا جمع‌آوری می‌شود از طریق شورای زکات روستا بین نیازمندان همان روستا توزیع خواهد شد.