معاون امور هنری و سینمایی ارشاد اصفهان: 

جشنواره فیلم فجر از ۱۴ بهمن ماه به مدت ده روز در اصفهان برگزار خواهد شد.

 

حداکثر تعداد فیلم‌هایی که به اصفهان اختصاص داده شده است، ده فیلم است که سانس‌های برگزاری آن هم ساعت ۱۵ الی ۱۷ و ۱۷:۳ الی ۲۰:۳۰ است.

جشنواره فیلم فجر امسال اصفهان را در مجموعه سینما ساحل و مجموعه سیتی سنتر با ظرفیت ۳۰ درصد سالن‌ها خواهیم داشت.