طرح آزادراه شیراز ، اصفهان به طول ۲۲۵ کیلومتر که بزرگترین آزادراه در دست ساخت کشور است ، بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در حال حاضر در بیشتر نقاط ۶ قطعه اول ، عملیات آسفالت به پایان رسیده است.

با ساخت این آزادراه ، با کاهش ۱۳۰ کیلومتری مسیر شیراز و اصفهان روبرو هستیم که نتیجه آن کاهش دو ساعته زمان سفر را همراه دارد.