مدیر جهاد کشاورزی کاشان:

در سال جاری در صورت عدم خسارت حوادث غیرمترقبه بیش از ۱۰ هزار تن گل محمدی از گلستان‌های شهرستان کاشان برداشت می‌شود.

شهرستان کاشان با ۲۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی رتبه اول سطح زیر کشت و تولید در استان و رتبه اول میانگین عملکرد تولید در واحد سطح گل محمدی کشور را دارد.

 

برداشت گل محمدی از اواسط فروردین‌ ماه تا اوایل مرداد ماه ادامه دارد و به‌ طور میانگین بیش از ۵۰۰ نفر روزانه کار برداشت گل محمدی را انجام می‌دهند.