مدیرکل دفتر سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان:

در استان اصفهان ۳۸۱۶ شعبه اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا پیش‌بینی شده است که معمولاً در هر شعبه اخذ رأی ، ۱۵ تا ۲۰ نفر عوامل نظارتی حضور دارند.