مسجدی، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی در جلسه ستاد مبارزه با کرونا:

در راستای عادی سازی زندگی روزمره باید مکان‌های مناسبی را آماده کنیم تا خانواده ها با خیال راحت فرزندان مستعد خود را برای تمرین کردن به این مکان‌ها بفرستند.

 

به دنبال انجام دادن کار‌های اولیه هستم تا بتوانیم مجوز‌های بهداشتی لازم را اخذ کنیم.