«مقتدایی» نماینده مردم اصفهان در مجلس:

در کشور آمار کسانی که در سن ازدواج هستند نزدیک به یازده میلیون نفر است و اگر ما طبق قوانین ، برای تسهیل ازدواج آنها چاره نکنیم ، این افراد به جرگه میانسالی خواهند رسید و این یک مشکل است.

ماده یک قانون تسهیل ازدواج می‌گوید ، به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده ، دولت مکلف است یکسری کارهایی را انجام دهد ، اگر حدود ۱۴ سال پیش این کارها انجام می شد ، امروز بسیاری از مشکلات جوانان در راستای بحث ازدواج وجود نداشت.

 

صراحتا گفته شده که همه دستگاه‌ها ملزم به همکاری در زمینه تسهیل ازدواج هستند ، اکنون آن چیزی که نیاز جامعه امروز ماست یک همت جمعی است.