امسال به دلیل حجم کم بارش‌ها حجم آب سد زاینده رود بسیار کم شده است و به وضعیت هشدار رسیده است؛ حجم سد زاینده‌رود نسبت به بلند مدت حدود ۷۰ درصد کاهش داشته و تنها ۲۲ درصد حجم سد آب دارد.