سخنگوی ستاد مدیریت کرونا استان اصفهان: 

طی چند روز اخیر ، اجرای یکسره طرح زوج و فرد از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ اجرایی شد.

 

اما از امروز شنبه ، طرح زوج و فرد از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۱ تا آخر دی‌ماه ادامه خواهد داشت. /ایسنا