سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در استان اصفهان:

تعطیلی کامل استان اصفهان منتفی شد و بر اساس مصوبه ستادملی کرونا اجرای طرح جامع هوشمند مقابله با کرونا با قدرت در دستورکار قراردارد.

در خصوص مصوبه ستاد ملی کرونا در زمینه تعطیلی کامل شهرهای با وضعیت قرمز این امر در این ستاد مصوب نشد.

 

بر اساس مصوبات امروز این ستاد اجرای پنج ماده اصلی طرح جامع هوشمند مقابله با کرونا با قدرت در دستور کار ادارات و سازمان‌ها قرار می‌گیرد.

 

جلسه ستاد همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.