با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و در جهت قطع زنجیره شیوع کرونا ، فعالیت کلیه مشاغل گروههای ۲ و ۳ و ۴ اصفهان به مدت یک ماه از ساعت ۱۸ به بعد ممنوع اعلام شد.