وزیر آموزش و پرورش در اصفهان:

۲۰ درصد کتاب‌ های درسی برای آزمون کنکور حذف شده است و در هر صورت معلمان موظف به ارائه آموزش به شکل حضوری یا غیر حضوری هستند و باید تمام این فعالیت‌ها انجام شود.

در برخی از استان ها تا ۸۰ درصد از طرح حضوری استقبال شد و به طور متوسط در کشور ، حدود ۶۰ درصد از دانش‌ آموزان به صورت حضوری به مدارس می‌روند.

 

اینترنت شاد به طور کلی رایگان است و اگر کسی بابت فعالیت در این شبکه مبلغی را پرداخت می‌کند ، اعلام کند تا پیگیری‌ ها صورت بگیرد.