معاون بهره‌برداری آبفای اصفهان:

سیاست شرکت در هیچ زمانی جیره‌بندی آب شرب نبوده و نیست و اگر مردم مدیریت مصرف را سرلوحه کار خود قرار دهند، می‌توان بدون جیره‌بندی و محدودیت، از شرایط موجود عبور کرد.

به دلیل خشکی زاینده‌رود و خارج شدن چاه‌های فلمن از مدار بهره‌برداری، در شرایط اوج مصرف در حدود ۳ مترمکعب بر ثانیه کمبود آب داریم.

 

در این مدت به علت شیوع ویروس کرونا، مصرف آب بین ۱۲ تا ۱۶ درصد افزایش داشته و بنابراین شرایط سخت‌تری را نسبت به سال‌های گذشته داریم.