مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه با اجرای برنامه‌ ها و روش‌ های تشویقی و مشارکتی در بخش صنعت و کشاورزی فعلا اعمال خاموشی در بخش خانگی نداریم ، گفت:

 

تنش گرمای هوا کمتر و مصارف کمتر شده ، اما با توجه به افزایش دما در نیمه دوم تیرماه باید از هم اکنون به فکر مدیریت مصرف برق و پیشگیری از خاموشی در بخش‌ های مختلف باشیم.