مشاور اجرایی سهام عدالت:

در شرایط عادی اگر کسی از دنیا برود ، وراث پس از گذراندن مراحل انحصار وراثت می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت ، سهام متوفی را به ارث ببرند.

 

در حال حاضر هیچ روشی برای انتقال سهام عدالت متوفیان وجود ندارد.

برای سهام عدالت به دلیل شیوع کرونا ، انتقال سهام عدالت به وراث در دفاتر پیشخوان متوقف شده و قرار است سامانه‌ ای ایجاد شود تا پس از آنکه کارهای انحصار وراثت انجام شد ، مدارک در آن سامانه بارگذاری شود ، سپس تمام مدارک به قوه قضائیه ارسال می‌شود و وضعیت وراث مشخص می‌شود و ما نهایتاً کار تقسیم سهام را انجام می‌دهیم؛ این یک فرایند الکترونیکی کامل است.