مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

هیچ تولیدکننده "رمز ارز"(ی) در استان مجوز فعالیت ندارد و تولید این نوع پول دیجیتال به هر شکل در این خطه ، غیرقانونی است.

"رمز ارز" (رمزپول یا ارز رمزپایه) نوعی پول دیجیتال است که در آن ، تولید واحد پول و تأیید اصالت نقل و انتقال آن با استفاده از الگوریتم‌ های رمزگذاری شده کنترل می‌شود و معمولاً بطور غیرمتمرکز (بدون وابستگی به یک بانک مرکزی) کار می‌کند.

 

سال گذشته قبل از این‌ که صنعت استخراج رمزارز در کشور قانونی شود ، به ماینرها (استخراج‌ کنندگان رمزارز) قاچاقچی برق می‌گفتند ، اما پس از مدتی ، دولت ، این صنعت را به رسمیت شناخت ولی تعرفه مصرف آنها را در ردیف برق‌ های صادراتی در نظر گرفت.