در مورد واکسن "Pfizer" و Biontech "، دانشمندان مشخص نکرده‌اند که آیا کسانی که از این ویروس بهبود می‌یابند باید واکسن را دریافت کنند یا نیازی نیست. 

➖ منطق می‌گوید که سیستم ایمنی بدن آن‌ها با ویروس مبارزه کرده و این به معنی آن است که نیازی به واکسیناسیون ندارند.

 

➖ این عقیده با مطالعه‌ ای که توسط محققان دانشگاه آمریکایی "راکفلر" انجام شد ، مورد تایید قرار گرفت.

 

➖ براساس نتایج این مطالعه ، کسانی که از کرونا بهبود می‌یابند ، در صورت مواجهه مجدد با این بیماری ، دفاع سریع و مؤثری دارند.

 

➖ با این حال ، سخنگوی وزارت بهداشت انگلیس به وب سایت "هافینگتن پست" گفته است که این وزارتخانه افرادی که از کرونا بهبود یافته اند را نیز به دریافت واکسن تشویق می‌کند.