ابوذر صالحی ، مدیر کل امور بین الملل توانیر در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:

خسارت‌ های وارده شده به وسایل برقی خانگی ناشی از قطع برق ، با توجه به قراردادی که با بیمه داریم برقرار است و قطعا به مشترکان ذی نفع پرداخت می‌شود.

مشترکانی که وسایل برقی آنان به دلیل قطع برق بدون برنامه آسیب دیده است ، می‌توانند به سایت برق من مراجعه و با ارسال مستندات ، خسارت خود را دریافت کنند.

 

در ادامه این فرآیند ، مراحل کار با شرکت بیمه گذار خواهد بود ، به طوری که با مراجعه به "سامانه ثبت و اعلام خسارت ناشی از برق مشترکان خانگی" (به آدرس tavanir.parsianinsurance.com) ، افراد می‌توانند خسارت لوازم برقی صدمه دیده را بگیرند.