خرید ملک در ترکیه از سوی ایرانیان از سال ۲۰۱۷ حدود ۹ برابر رشد داشته و ایرانیان از مشتاقان خرید مسکن در این کشور بوده و هستند به گونه‌ای که در حال حاضر برای خرید ملک در این کشور از عراقی‌ها پیشی گرفته‌اند. البته با کاهش افت ارزش پول ملی ایران ارزش لیر ترکیه نیز در مقابل پول ایران رشد چشم گیری داشته، اما با این وجود قیمت ملک در این کشور بسیار پایین تر از ایران است.

🔻کارشناسان خریداران ملک در ترکیه را به سه دسته تقسیم بندی می‌کنند :

 

1 - گروه اول بازنشستگانی که تمایل دارند سنوات دریافتی خود را با خرید ملک در ترکیه هزینه کنند.

 

2 - گروه دوم جوانانی که به تازگی ازدواج کرده‌اند و می‌خواهند کسب و کار خود و زندگی خود را در ترکیه بنا کنند.

 

3 - گروه سوم که تعدادشان بیشتر از دو گروه قبلی است افراد و شرکت‌هایی هستند که در ایران فعالیت اقتصادی فعال دارند. این دسته آخر می‌گویند عمده دلیلی که ایرانیان را مشتاق به خرید ملک در ترکیه کرده امنیت اقتصادی در این کشور است، زیرا ایرانیان سرمایه گذاری در ترکیه را راهی مطمئن برای سرمایه گذاری‌‌های خودشان می‌بینند و حتی با ضوابطی می‌توانند شهروندی کشور ترکیه را هم دریافت کنند.