مدیر طرح کارت اعتباری سمات: دارندگان سهام عدالت اول باید در سجام ثبت ‎نام کرده و احراز هویت شوند. سپس افراد می‎توانند با مراجعه به سایت بانک‎ها ، فرآیند ثبت درخواست خود را آغاز کرده و خدمت توثیق بازار سرمایه را انتخاب کنند و با تایید شرایط و تعهدات ، درخواستشان ثبت می‎شود.

کارت اعتباری به سهامداران مستقیم و غیرمستقیم تعلق می‎گیرد و مبلغ آن حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزش روز دارایی سهام عدالت فرد است. مردم توجه کنند که در صورت تاخیر در عمل به تعهدات ، دارایی سهام عدالت آن‌ها توسط بانک به فروش می‌رود.