معاون امور بازرگانی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان:

هر یک از شهروندان اصفهانی در هر هفته می‌توانند ۶ کیلوگرم مرغ با نرخ مصوب را با ارائه کارت ملی خرید کنند.