فرخ جدیدی، بانوی علاقه مند به پرورش گل و گیاه در بوئین میاندشت:

حدود ۳۰ سال پیش این نهال را از بندر عباس به منزل خود منتقل کردم و هر سال یک تا سه بار موز می‌دهد.

 

➖ در هر دوره ۸۰ تا ۹۰ عدد موز از این درخت برداشت می‌ کنم.