رئیس‌ جمهوری فعلی آمریکا با تکرار این ادعا که او در انتخابات سوم نوامبر پیروز خواهد شد ، گفت: فساد در صندوق‌های رای ، امشب در برنامه فاکس نیوز فاش می‌شود.