رئیس جمهور آمریکا : 

➖ این یک دوره چهارساله جالب بوده است.

 

➖می‌خواهیم برای یک دوره چهارساله دیگر تلاش کنیم.

 

➖شما را ۴ سال دیگر خواهیم دید.