سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

نهایت بیماری که در موج قبلی شیوع کرونا در کل استان پذیرش کردیم دو هزار و ۲۰۰ بیمار مبتلا بود.

 

اما در دو روز گذشته تعداد دو هزار و ۶۰۰ بیمار شناسایی کردیم که این رقم تاکنون بی‌سابقه بوده و نشان از شیوع بالای بیماری در جامعه دارد.

🚨 در حال حاضر کل استان در وضعیت پرخطر و یا بسیار پرخطر است.

 

حال حاضر علاوه بر دیگر بیمارستان‌ها، بیمارستان الزهرا به عنوان خط مقدم بیمارستان‌ها با ۵۰۰ بیمار در حال فعالیت است.