مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان:

طی یک نامه ، یکی از مدارس شهر اصفهان با توجه به شیوع کرونا درخواست برگزاری اردوی ۲۰۰ نفره به مشهد مقدس را داشته که مرکز بهداشت استان اصفهان مخالفت خود را با این درخواست اعلام کرده است و والدین باید بدانند هر گونه برگزاری اردو در این دوران تخلف است.

برگزاری دوره‌ های آموزشی و فعالیت آموزشگاه‌ های زبان و دیگر آموزشگاه‌ها مطابق با دستورالعمل ستاد ملی کرونا و با رعایت پروتکل‌ های بهداشتی با حداکثر ۱۰ نفر در شهرهای زرد و آبی استان اصفهان مانعی ندارد.