معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به دپو شدن بالای ۸۵۰۰ تن شیرخشک در اصفهان ، گفت:

باید این میزان شیر خشک صادر شود ، اما مسئولان ستاد تنظیم بازار نگرانند اگر شیرخشک صادر شود ، کارخانجات تولید شیرخشک در رقابت با صنایع لبنی پیشتاز شوند. /ایسنا