عصارخانه صفوی آران و بیدگل و لوکیشن یکی از مهم‌ترین آثار سینمای ایران سال‌هاست بر اثر بی‌توجهی و فراموشی در معرض تهدید و تخریب قرار گرفته است.