بازرسی‌ های میدانی در واحد‌های فروش میوه شهر اصفهان ، نوسان قیمت فروش موز را از ۴۰ تا ۶۳ هزار تومان نشان می‌دهد و از سویی دیگر نیز شاهد افزایش تعجب برانگیز خیار در بازار هستیم ، هر چند قیمت دیگر میوه‌ها نیز در بازار میوه و تره بار دست کمی از موز و خیار ندارد ، اما گویا این روز‌ها تاج پادشاهی بر سر این دو میوه به اصلاح لاکچری گذاشته شده است.