خیابان عباس آباد اصفهان که به درختان چنارش معروف است ، درحال نابودی است ، انواع و اقسام آفات به جان این آثار قدیمی زنده افتاده‌اند ، اکثراً از داخل تخریب شده و در حال خشک شدن هستند. 

تعدادی از آنها توسط عده‌ ای از خدا بی خبر جهت معبر ساختمان ، خشکانده شده‌اند ، هر سال چند درخت خشک شده ، بریده می‌شود و جایگزینی هم برای آن کاشته نمی‌شود و اگر کاشته شود ، بخاطر عدم رسیدگی و استفاده غیرکارشناسی از کودهای شیمیایی ، آنها هم نابود می‌شوند. /فارس