«حریرچی» معاون وزیر بهداشت:

متاسفانه در برخی از استان‌ها خیزش جدیدی از بیماری دیده شده و در ۲ استان تهران و اصفهان مواردی از رشد بیماری در افراد ۷ تا ۱۸ سال یافت شده است.

 

مهمترین بسترهای نگرانی در کلانشهرها ، حمل و نقل عمومی است. /تسنیم