علی عسگری،کارشناس اداره کل هواشناسی استان:

در ۲۴ ساعت گذشته در شهر اصفهان چهار میلیمتر باران باریده و شهرستان فریدونشهر نیز با ۶۸ میلیمتر بارندگی بیشترین میزان بارش‌های استان را در این مدت داشته است.

همچنین در شهرستان‌های بویین میاندشت میزان بارندگی ۴۴، خوانسار ۳۷، چادگان ۴۳، نطنز ۵، کاشان ۶، مبارکه۴ و زرین شهر ۵ میلی متر گزارش شده است.

 

این بارش‌ها تا ظهر امروز ادامه دارد.