کارشناس هواشناسی اصفهان:

از روز جمعه بعدازظهر تا اواسط روز شنبه ، در مناطق غرب و جنوب استان اصفهان شاهد بارش باران و برف هستیم و در مرکز هم احتمال بارش پراکنده وجود دارد.