دکتر محمد گلشن ، فوق تخصص بیماری‌ های ریه در اثر ویروس منحوس کرونا به درجه شهادت نائل آمد.