امروز بهای اجاره کارت ملی برای ثبت نام خودرو تا دو میلیون تومان میرسد ، اما استفاده از کارت ملی اجاره ای به ثبت نام خودرو یا دریافت ارز دولتی خلاصه نمی‌شود.