سرعت بالا خودرو به هنگام لغزنده بودن جاده به علت بارش باران و عدم بستن کمربند ایمنی حادثه ای دلخراش در محور داران - الیگودرزثمین رقم زد.

 

تصاویر دریافتی از دوربینهای مرکز مدیریت اطلاعات راه ها و حمل و نقل استان اصفهان