گروه بزرگی از کشاورزان اصفهانی روز گذشته در اعتراض به ادامه برداشت‌های غیرقانونی از آب زاینده رود و با خواست احیای حق‌آبه خود راهپیمایی کردند.

در حالی که قرار بود بعد از راه‌اندازی تونل‌های سوم کوهرنگ و بهشت‌آباد اجازه برداشت آب به استان‌های چهار محال و بختیاری، یزد و صنایع اصفهان داده شود اما سال‌هاست بدون راه‌اندازی این طرح‌ها، از محل حق‌آبه کشاورزان اصفهانی برداشت غیرقانونی می‌شود/ روزنامه اینترنتی فراز