رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا:

400 بسته‌ معیشتی با ارزش ریالی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال بین اقشار کم درآمد و آسیب پذیر توزیع شده است.

 

پس از ۳۰ سال طرح جامع امامزاده شاهرضا تدوین شد که هزینه اجرای این طرح نیز ۴۰۰ میلیون ریال بوده و ز محل درآمد امامزاده تأمین شده است.