حسین احمدی کیا ، عضو هیئت گروه مکانیک و گروه پژوهش آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان:

نتایج تحقیقاتی در دانشگاه اصفهان نشان داد که خودروهای قدیمی پژو ۴۰۵ و پراید در سرعت ۳۷ کیلومتر بر ساعت (سرعت متوسط خودروها در اصفهان) به ترتیب حدود ۱۵ و هفت برابر افزایش در تولید مونوکسید کربن داشتند؛ همچنین افزایش اکسید نیتروژن آنها به ترتیب پنج و ۱.۱ برابر بوده است.

در اصفهان حدود ۹۰ هزار وسیله نقلیه تردد می‌کنند. حدود ۳ درصد خودروهای سواری ، ۴۴ درصد تاکسی‌ها ، ۴۹ درصد وانت‌ها ، ۸۰ درصد مینی بوس‌ها ، ۵۴ درصد اتوبوس‌ های شرکت واحد و ۵۸ درصد کامیون‌ها در اصفهان فرسوده هستند.

 

با نوسازی آنها به خودروهای یورو چهار ، حدود ۷۷۰ تن ذرات معلق ، ۱۸۰۰۰ تن مونوکسید کربن ، ۳۹۰۰ تن اکسیدهای نیتروژن و ۱۵۰۰ تن ترکیبات آلی فرار در سال کاهش خواهد یافت.

 

بنابراین اسقاط خودروهای فرسوده به ویژه اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها که پیمایش زیادی دارند ، نقش زیادی در کاهش آلودگی شهر اصفهان خواهد داشت.