غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان:

از ابتدای امسال تا ۱۷ آبان ماه، بیش از ۱۶ هزار و ۵۳۹ فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان اصفهان رسیدگی و مختومه شده است.

 

گرانفروشی در صدر تخلفات پرونده های رسیدگی شده در تعزیرات قرار دارد.

 

☎ مردم تخلفات را به شماره تلفن ۱۲۴ گزارش کنند.