معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان: 

آب در رودخانه زاینده‌ رود در اردیبشت ۱۴۰۰ و فقط در یک مرحله برای کشت بهاره جاری می‌شود.