نماینده آمریکا در امور ایران با رد احتمال اقدام نظامی دولت ترامپ علیه ایران ، مدعی شد راهبرد اقتصادی سیاست فشار حداکثری ، «اهرم فشار عظیمی» را برای رئیس‌ جمهور بعدی آمریکا فراهم آورده است.

 

صرف‌ نظر از اینکه چه کسی در سال ۲۰۲۱ رئیس‌ جمهور آمریکا باشد ، مذاکره‌ ای (با ایران) انجام خواهد گرفت.