این امامزاده در روستای ننادگان قرار دارد و نسب شریفش با واسطه به حضرت امام موسی بن جعفر (ع) می رسد.