امامزاده عبدالله و ابراهیم (ع) از فرزندان موسی بن جعفر (ع) در شهر دامنه شهرستان فریدن در 1/33 عرض شمالی و 29/50 طول شرقی و 2250 متر ارتفاع از سطح دریا در 12 کیلومتری شرق شهر داران واقع است. شهر دامنه در سال 1376 به جرگه شهرهای کشور پیوست.

بقعه امامزاده عبدالله و ابراهیم (ع) در شرق شهر در میان مزارع کشاورزی دشت دامنه واقع گردیده است. بنا بر اعتقادات مردمی ، امامزاده ابراهیم (ع) درون چاهی است که بر روی آن ضریح نصب و امامزاده عبدالله (ع) نیز دارای قبر و بر روی قبر ایشان ضریحی چوبی نصب گردیده است.

 

ساختمان قدیمی بقعه در سال 1369 تخریب و اقدام به نوسازی بقعه نموده اند. این بقعه در مسیر جاده اصفهان - خوزستان واقع گردیده است و از جاده اصلی تا امامزاده نیز دارای جاده ای ویژه است. ساختمان در میان دشت حاصلخیز دامنه دارای موقعیت ممتازی است.

 

در چند صدمتری ساختمان امامزاده ، تپه ای باستانی وجود دارد به نام تل بزرگ که هنوز مورد کاوش قرار نگرفته است. اعتقاد بر این است که مکان اولیه آبادی در میان دشت قهیز و مجاور امامزاده عبدالله و ابراهیم (ع) بوده است.