خانه سرتیپ سدهی ، مربوط به دوره قاجار است و شامل چند خانه ، دیوان خانه ، حمام و حسینیه می باشد. ساخت آن را به سرتیپ محمد حسین خان امینی سدهی ، که از فرماندهان قشون ظل السلطان ، حاکم وقت اصفهان در زمان ناصرالدین شاه قاجار بوده است ، نسبت می دهند و نمونه واضحی از معماری دوره قاجار می باشد.

فرم سبک معماری و رنگ های مورد استفاده در تزیین ساختمان ، متعلق به معماری سبک قاجاری می باشد. تأمین روشنایی ، گرمای زمستان و خنکی تابستان ، بیش تر از طریق عوامل طبیعی همچون نور خورشید و جریان هوا بوده است. دیوان خانه سرتیپ سده ای ، دارای تالار ، حوض خانه ، نارنجستان ، اتاق های سه دری و پنج دری و برج مراقبت می باشد.

 

این بنای زیبا که از خشت خام و آجر ساخته شده ، دارای تزیینات بسیار چشم نوازی همچون گچ بری ، منبت کاری ، آیینه کاری ، پارچه های سقفی و پنجره های گره چینی شده می باشد.

 

این اثر ، در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ ، با شماره ثبت ۵۴۴۴ ، به عنوان یکی از آثار ملی ایران ، به ثبت رسیده است.