شیخ ابا عدنان قریشی ، معروف به بابا پیر ، یکی از عرفای به نام اهل شهر خوانسار بود. گفته می شود شیخ ابا عدنان قریشی ، پایه گذار مذهب شیعه جعفری در شهرهای اصفهان ، بروجرود ، لرستان ، نهاوند و خوزستان می باشد. بقعه بابا پیر ، مخروطی شکل بوده و دوازده ضلعی است که قدمت آن ، به دوره صفویه می رسد.

به غیر از شیخ ابا عدنان ، ۶ تَن دیگر از مشایخ و عرفا نیز در بقعه شیخ مدفون هستند. بقعه ، دارای گنبد دو پوش دو متری ۱۲ تَرکی از نوع گنبدهای رک یا نوک تیز با مصالح لاشه سنگ و آجر است. ۱۲ ضلع ، نشانه ای از ۱۲ امام یا ۱۲ تَرک کلاه صفویه می باشد.

 

این اثر ، در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۴ ، با شماره ثبت ۱۱۲۰ ، به عنوان یکی از آثار ملی ایران ، به ثبت رسیده است.