چالقفا کوهی میباشد که دشتی زیبا و سبز بربالای ان قرار دارد و در گذشته یکی از مهم ترین شکارگاه های سمیرم بوده که متاسفانه به علت شکار بی رویه ، حیات جانوران در آن بسیار محدود شده ، ولی باز هم حیوانات وحشی مثل خرس ، گرگ ، شغال و حتی پلنگ در کوه های آن نواحی دیده شده است.

این طبیعت زیبا که همچون تکه ای از بهشت است ، دارای درختان سرو کوهی و دیواره های سنگی و صخره های بلند و کوهستانی است که در زمستان بسیار سرد و بهار و تابستانی همیشه خنک دارد. چشمه های متعددی در این منطقه جاریست. چادرها و زندگی با صفای ایلی ، چشمه سارهایی با آب زلال و گوارا ، چهچه بلبلانش با نغمه های دل انگیز ، کبکان قشنگش از جمله کبک چیل سیاه و سفید و کبک دری ، تیهو ، پرستوهای مهاجر ، دشت لاله های واژگون چالقفا ، هوای لطیف و مناظر زیبا و باصفایش از جلوه های دیگر این منطقه زیباست.