بر بلندای قله ای مرتفع مشرف بر شهر نطنز ، مقبره ای بنا شده است که متعلق به باز شکاری شاه عباس صفوی است و به گنبد باز معروف است که همچون نگهبانی مقتدر بر بلندای نطنز خودنمایی می کند.

وقتی از سمت اصفهان و یا کاشان از پیچ و خم جاده رهایی می یابی ، گنبدی بر روی نوک یک کوه مشرف بر شهر نطنز خود نمایی می کند.

 

این گنبد که به گنبد باز معروف است ، مقبره باز شکاری شاه عباس صفوی ، شاه مقتدر و بزرگ ایران در زمان صفویان است که پایتخت حکومتش شهر اصفهان بوده است.

 

◽لینک پیج اینستاگرام آی اصفهان : instagram.com/i_esfahan_ir