در آخرین وضعیت رنگ‌ بندی کرونای استان اصفهان ، دو شهرستان فریدونشهر و اردستان نیز در کنار ۹ شهرستان دیگر به وضعیت آبی رسیدند.