این رنگ‌بندی‌ها ملاک اعمال محدودیت‌های هوشمند کرونایی از روز ۲۹ آذر ماه خواهد بود.